Pre mnohých ľudí je zateplenie fasády spojené s "ušetrením peňazí za kúrenie." Druhá hlavná príčina prečo si ľudia zateplujú svoj bytový dom je tá, že už nebudú musieť daľej investovať do svojej fasády. Ale je to naozaj tak? V mnohých prípadoch je zateplenie skôr vizuálna úprava objektu. Väčšinou ľudia neušetria na kúrení a veľmi častým problémom na zateplených fasádach sú praskliny. Tvoria sa na častiach kde je fasáda zateplená tvrdenou minerálnou vlnou, ktorá je veľmi tažká a tak spôsobuje väčšie pnutie na povrchovú úpravu (sieťka, kléber, omietka). Praskliny sa ale môžu tvoriť po celom objekte. Opravy prasklín vieme zabezpečiť pretmelením a následným náterom. Na fotkách je realizácia tmelenia a náteru v Petržalke. Pretmelenie štukovým tmelom zabezpečí opravu prasklín na zrnovitých omietkach a následný náter ochráni stenu pred daľším šírením prasklín.


Stavebné práce, nátery a opravy zabezpečujeme vo výškach, pomocou horolezeckej techniky. Je to najjednoduchší a najefektívnejší spôsob náterov a stavebných opráv na výškových objektoch.

Realizujeme rôzne druhy prác vo výškach. Údržbu a opravy vykonávame aj na miestach, kde nie je možné postaviť lešenie alebo vysokozdvižnú plošinu.

Máte problém so zatekaním? Sú problémom na vašom objekte praskliny alebo vám plesnia steny bytového domu? Potrebujete vaše bývanie zefektívniť a skrášliť náterom objektu?

Naša firma sa postará o vaše požiadavky s ktorými si neviete rady pre nedostupnosť vo výške. Pomocou horolezeckej techniky zlaníme a vyriešime všetko za vás.