Naše realizácie


Realizácia opravy a náteru vrchnej časti priemyselného komína v Komárne.

Komín pred našou realizáciou
Komín pred našou realizáciou
Komín po realizácií
Komín po realizácií

Náter objetku fasádnou farbou Thermoshield. Drevo v hornej časti objektu sme ošetrili farbou Thermoshield Topshield.

Budova pred realizáciou
Budova pred realizáciou
Budova po realizácií
Budova po realizácií
Budova pred realizáciou
Budova pred realizáciou
Budova po realizácií
Budova po realizácií

Tmelenie prasklín a medzier na schodiskovom presklení. Zamedzilo sa zatekaniu po celej dĺžke schodiska.


Oprava prasklín, medzier medzi rámom okna a zateplením a oplechovania na bytovom dome v Bratislave.


Umývanie schodiskového presklenia a parapetov schodiska a osádzanie hrotov proti sadaniu vtáctva v Bratislave.


Pílenie stromu pomocou horolezeckej techniky.


Náter kostolnej veže v obci Branč. 

Kostol pred natieraním
Kostol pred natieraním
Prvý náter kostolnej veže
Prvý náter kostolnej veže
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií

Opilovanie zlomených konárov po búrke v Galante. 


Náter panelových domov v Bratislave (Petržalke), fasádnou farbou Thermoshield. 


Náter panelových domov na ulici Jasovská v Bratislave (Petržalke), fasádnou farbou Thermoshield. 


Tmelenie prasklín a tmelenie rámov okien a medzier pod parapetom


Umývanie schodiskového presklenia.


Náter panelového domu


Takto vznikuté praskliny treba čo najrýchlejšie odstrániť aby sa predišlo ich zväčšovaniu a zatekaniu cez ne. Pri natečení vody do prasklín, omietka a podklad nasávajú vlhkosť a praskliny sa rozširujú a v zime voda zamŕza a taktiež ich rozširuje. Preto treba problém odstrániť čo najskôr.