Naše realizácie


Takto osadené okno spôsobovalo zatekanie do bytu pod ním. Montážna pena bola zvetraná vplyvom počasia a zateplenie sa cašom od rámu okna oddelilo. Problém sme odstránili zarezaním peny a utesnením. Takto nesprávne osadené okná sú problémom na veľkom počte bytov.

Oprava prasklín, medzier medzi rámom okna a zateplením a oplechovania na bytovom dome v Bratislave.

Umývanie schodiska a parapetov schodiska a osádzanie hrotov proti sadaniu vtáctva v Bratislave.

Pílenie stromu pomocou horolezeckej techniky.

Náter kostolnej veže v obci Branč. 

Kostol pred natieraním
Kostol pred natieraním
Prvý náter kostolnej veže
Prvý náter kostolnej veže
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií

Opilovanie zlomených konárov po búrke v Galante. 

Náter panelových domov v Bratislave (Petržalke), fasádnou farbou Thermoshield. 


Náter panelových domov na ulici Jasovská v Bratislave (Petržalke), fasádnou farbou Thermoshield. 


Tmelenie prasklín a tmelenie rámov okien a medzier pod parapetom


Umývanie schodiska 


Náter panelového domu


Takto vznikuté praskliny treba čo najrýchlejšie odstrániť aby sa predišlo ich zväčšovaniu a zatekaniu cez ne. Pri natečení vody do prasklín, omietka a podklad nasávajú vlhkosť a praskliny sa rozširujú a v zime voda zamŕza a taktiež ich rozširuje. Preto treba problém odstrániť čo najskôr.