Naše realizácie


Tmelenie styku okenných rámov s ostením a vytmelenie medzier pod parapetami.

Tmelenie prasklín a medzier na schodiskovom presklení. Zamedzilo sa zatekaniu po celej dĺžke schodiska.

Oprava prasklín, medzier medzi rámom okna a zateplením a oplechovania na bytovom dome v Bratislave.


Takto osadené okno spôsobovalo zatekanie do bytu pod ním. Montážna pena bola zvetraná vplyvom počasia a zateplenie sa cašom od rámu okna oddelilo. Problém sme odstránili zarezaním peny a utesnením. Takto nesprávne osadené okná sú problémom na veľkom počte bytov. 


Umývanie schodiskového presklenia a parapetov schodiska a osádzanie hrotov proti sadaniu vtáctva v Bratislave.


Pílenie stromu pomocou horolezeckej techniky.


Náter kostolnej veže v obci Branč. 

Kostol pred natieraním
Kostol pred natieraním
Prvý náter kostolnej veže
Prvý náter kostolnej veže
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií
Kostolná veža po našej realizácií

Opilovanie zlomených konárov po búrke v Galante. 


Náter panelových domov v Bratislave (Petržalke), fasádnou farbou Thermoshield. 


Náter panelových domov na ulici Jasovská v Bratislave (Petržalke), fasádnou farbou Thermoshield. 


Tmelenie prasklín a tmelenie rámov okien a medzier pod parapetom


Umývanie schodiskového presklenia.


Náter panelového domu


Takto vznikuté praskliny treba čo najrýchlejšie odstrániť aby sa predišlo ich zväčšovaniu a zatekaniu cez ne. Pri natečení vody do prasklín, omietka a podklad nasávajú vlhkosť a praskliny sa rozširujú a v zime voda zamŕza a taktiež ich rozširuje. Preto treba problém odstrániť čo najskôr.